Genel

Uçuş Okulu Kuruluş Danışmanlığı

Uçuş eğitim organizasyonu (FTO) olarak uçuş eğitim yetkisi almak isteyen uçuş okulu/uçuş kurs müdürlüklerinde, kendi uçucu kadro elemanları ile ticarî, genel ve sportif havacılık işletmelerinde, pilot olarak görev yapmak üzere ihtiyaç duyulan personelin, ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde belirlenmiş esaslara uygun olarak yetiştirilmesi, sınıflandırılması, lisanslandırılması ile bu eğitimi vermek uçuş eğitim organizasyonu kurmak isteyen proje sahipleri gerekli adımlardan bazıları aşağıda listelenmişitr.

Bizden destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler.

 1.  Müracaat ,
 2.  Uçuş eğitim organizasyonunun ticarî unvanı ve adresi,
 3.  Uçuş eğitim organizasyonunun teşkilat yapısı,
 4.  Milli Eğitim Bakanlığınca tanzim edilmiş pilot yetiştirme özel kursu açma belgesi,
 5.  Ulaştırma Bakanlığınca tanzim edilmiş işletme ruhsatı,
 6.  Dokümanlar,
 7.  Uçuş eğitim organizasyonunun mali durumu,
 8.  Organizasyon yapısında görev alacak yönetici personel isimleri ve bunlar hakkında tanzim edilmiş
 9.  Uçuş eğitiminde kullanılacak hava alanları,
 10.  Uçuş eğitiminde kullanılan hava araçlarının teknik özellikleri,
 11.  Hava aracı bakım planı ve bakım tesisleri,
 12.  Eğitim tesisleri,
 13.  Uçuş eğitim organizasyonunun, faaliyet alanını içeren standart
 14.  Uçuş ve teorik eğitimde kullanılacak doküman ve yardımcı eğitim araç gereçlerin listesi,
melihelifgonulUçuş Okulu Kuruluş Danışmanlığı
Daha Fazlası İçin...

Hava Taşımacılığı / Hava Taksi Danışmanlığı

Havacılık sektörü, bazı sektörlerin üzerinde yer alan yapısı ile tanınmalıdır. Ülke potansiyelinde kritik belirleyicidir. Bu nedenle  hava taşımacılığına gereken önem verilerek bu işi yapacak şirketler ülke kapsamında çoğaltılmalıdır.

Bu amaçla kapsam, gerek ekonomik gerekse tüm yapılanma süreçleri ve yönetim isteğinin kendini benimsemesi ve doğal üstü süreçlerin birbiriyle bağdaşması bu sektör için bir çok işlevi yerine getirebilir. Hava taşımacılığı yapmaya karar veren düşünceler bizden aşağıdaki açıklamada destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler.

Hava taşımacılığı yapmak kurum veya kuruluşlar ayrıca gerçek ve tüzel kişiler ile bu amaçla kullanılacak hava araçlarını ve hava araçlarına takılan her tür komponent de dahil olmak üzere, sürekli uçuşa elverişlilik hizmeti vermek isteyen kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapacak yönetici ve ilgili teknik personeli ve sürekli uçuşa elverişliliğin sağlanması için yapılacak işlemler dahilinde.

Hava taşımacılığı / Hava Taksi yapmak amacıyla işletme ruhsatı almak için gerekli adımların bazıları aşağıda listelenmiştir.

 1. Başvuru aşaması,
 2. Ön izin aşaması,
 3. Döküman uyum aşaması,
 4. Asıl ruhsat aşaması,
 5. Denetleme Aşaması,
melihelifgonulHava Taşımacılığı / Hava Taksi Danışmanlığı
Daha Fazlası İçin...