25
Nis

Hava Taşımacılığı / Hava Taksi Danışmanlığı

Havacılık sektörü, bazı sektörlerin üzerinde yer alan yapısı ile tanınmalıdır. Ülke potansiyelinde kritik belirleyicidir. Bu nedenle  hava taşımacılığına gereken önem verilerek bu işi yapacak şirketler ülke kapsamında çoğaltılmalıdır.

Bu amaçla kapsam, gerek ekonomik gerekse tüm yapılanma süreçleri ve yönetim isteğinin kendini benimsemesi ve doğal üstü süreçlerin birbiriyle bağdaşması bu sektör için bir çok işlevi yerine getirebilir. Hava taşımacılığı yapmaya karar veren düşünceler bizden aşağıdaki açıklamada destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler.

Hava taşımacılığı yapmak kurum veya kuruluşlar ayrıca gerçek ve tüzel kişiler ile bu amaçla kullanılacak hava araçlarını ve hava araçlarına takılan her tür komponent de dahil olmak üzere, sürekli uçuşa elverişlilik hizmeti vermek isteyen kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapacak yönetici ve ilgili teknik personeli ve sürekli uçuşa elverişliliğin sağlanması için yapılacak işlemler dahilinde.

Hava taşımacılığı / Hava Taksi yapmak amacıyla işletme ruhsatı almak için gerekli adımların bazıları aşağıda listelenmiştir.

  1. Başvuru aşaması,
  2. Ön izin aşaması,
  3. Döküman uyum aşaması,
  4. Asıl ruhsat aşaması,
  5. Denetleme Aşaması,