25
Nis

Uçuş Okulu Kuruluş Danışmanlığı

Uçuş eğitim organizasyonu (FTO) olarak uçuş eğitim yetkisi almak isteyen uçuş okulu/uçuş kurs müdürlüklerinde, kendi uçucu kadro elemanları ile ticarî, genel ve sportif havacılık işletmelerinde, pilot olarak görev yapmak üzere ihtiyaç duyulan personelin, ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde belirlenmiş esaslara uygun olarak yetiştirilmesi, sınıflandırılması, lisanslandırılması ile bu eğitimi vermek uçuş eğitim organizasyonu kurmak isteyen proje sahipleri gerekli adımlardan bazıları aşağıda listelenmişitr.

Bizden destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler.

 1.  Müracaat ,
 2.  Uçuş eğitim organizasyonunun ticarî unvanı ve adresi,
 3.  Uçuş eğitim organizasyonunun teşkilat yapısı,
 4.  Milli Eğitim Bakanlığınca tanzim edilmiş pilot yetiştirme özel kursu açma belgesi,
 5.  Ulaştırma Bakanlığınca tanzim edilmiş işletme ruhsatı,
 6.  Dokümanlar,
 7.  Uçuş eğitim organizasyonunun mali durumu,
 8.  Organizasyon yapısında görev alacak yönetici personel isimleri ve bunlar hakkında tanzim edilmiş
 9.  Uçuş eğitiminde kullanılacak hava alanları,
 10.  Uçuş eğitiminde kullanılan hava araçlarının teknik özellikleri,
 11.  Hava aracı bakım planı ve bakım tesisleri,
 12.  Eğitim tesisleri,
 13.  Uçuş eğitim organizasyonunun, faaliyet alanını içeren standart
 14.  Uçuş ve teorik eğitimde kullanılacak doküman ve yardımcı eğitim araç gereçlerin listesi,